ALK
23. mar 2017

Tildeling af aktieoptioner og performance-aktier til direktion og ledende medarbejdere

København, 2017-03-23 14:44 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

(ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF):

Aktieoptionsprogram
Bestyrelsen har i overensstemmelse med retningslinjerne for incitamentsaflønning som vedtaget på selskabets generalforsamling den 15. marts 2017 besluttet at fore­tage en tildeling af aktieoptioner omfattende i alt 26.669 aktieoptioner fordelt med 15.553 optioner til direktionen og 11.116 optioner til en kreds af ledende medarbejdere. Aktieoptionsprogrammet er betinget af opfyldelsen af økonomiske nøgletal med en tærskelværdi, hvorunder programmerne ikke kommer til udbetaling, og med mulighed for at opnå et resultat, der overstiger målet. Hvis resultatet overstiger målet, kan en fastsat multipel forøge tildelingen med op til 100 %. 

Aktieoptionerne kan udnyttes i perioden fra den 1. marts 2020 til den 1. marts 2022 i de handelsvinduer, der efterfølger offentliggørelsen af hver års- eller delårs­rapport. Såfremt optionsmodtagerne ikke har udnyttet optionerne ved udløbet af den anførte periode, bortfalder optionerne uden yderligere kompensation til options­modtagerne. 

Udnyttelsesprisen for optionerne er fastlagt til kurs 952, svarende til et gennemsnit af lukkekurserne for selskabets aktie på NASDAQ Copenhagen i perioden den 16. - 22. marts 2017 (begge dage inklusive). Dertil lægges en årlig forrentning på 2,5 %, som pålægges første gang den 1. marts 2018. Ved udbetaling af udbytte på mere eller mindre end 5 DKK korrigeres optionernes udnyttelseskurs, således at 1 DKK i udbytte pr. aktie der er større eller mindre end 5 DKK medfører et fradrag/tillæg på 1 kurspoint på udnyttelsesprisen. 

Markedsværdien for den besluttede optionsordning på 26.669 optioner udgør ca. 5,1 mio. DKK ved anvendelse af Black & Scholes modellen til værdiansættelse af aktie­optioner. Ved beregningen er der forudsat en udnyttelseskurs på 1.025, at der udbetales udbytte på 5 DKK pr. aktie pr. år, en volatilitet på 31 % p.a. og en risikofri rente på -0,29 % p.a. 

Under IFRS regnskabspraksis bliver incitamentsordningen udgiftsført over optjeningsperioden i resultatopgørelsen under omkostninger i de respektive funktionsområder. 

Performance-aktieprogram
Bestyrelsen har besluttet at tildele performance-aktier i overensstemmelse med retningslinjerne for incitamentsaflønning vedtaget på selskabets generalforsamling den 15. marts 2017. Ordningen omfatter i alt 13.643 performance-aktier fordelt med 3.139 aktier til direktionen og 10.504 aktier til en kreds af ledende medarbejdere. Markedsværdien af performance-aktierne udgør ca. 13,0 mio. DKK beregnet på baggrund af et gennemsnit af lukkekurserne for selskabets aktie på NASDAQ Copenhagen i perioden den 16. — 22. marts 2017 (begge dage inklusive). 

Den endelige retserhvervelse af performance-aktierne finder sted tre år efter tildelingen (2020) og er betinget af opfyldelsen af økonomiske nøgletal med en tærskelværdi, hvorunder programmerne ikke kommer til udbetaling, og med mulighed for at opnå et resultat, der overstiger målet. Hvis resultatet overstiger målet, kan en fastsat multipel forøge tildelingen med op til 100 %. Under IFRS regnskabspraksis bliver incitamentsordningen udgiftsført over optjenings­perioden i resultatopgørelsen under omkostninger i de respektive funktionsområder.

Tildelingen af aktieoptioner og performance-aktier ændrer ikke ved selskabets økonomiske forventninger. 

Der er ikke tildelt optioner eller performance-aktier til bestyrelsens medlemmer.
 

ALK-Abelló A/S 

 

Kontaktperson: Steen Riisgaard, bestyrelsesformand, tlf. 4574 7576